VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Fructooligosaccharide, FOS)

ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Fructooligosaccharide, FOS)


Prebiotic หมายถึง เส้นใยอาหารที่เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ และยังทำให้ลำไส้ทำงานได้อย่างเป็นปกติ ได้แก่ Fructooligosaccharide (FOS) ซึ่ง FOS ที่มีคุณภาพดีที่สุดและนิยมใช้กันทั่วโลก คือชนิดที่สกัดมาจากหัวชิคอรี่ (Chicory Root)

ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Fructooligosaccharide)

เป็นเส้นใยอาหาร ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพลำไส้และร่างกายคือ


1) เป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์สุขภาพโดยเฉพาะ จึงช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์สุขภาพ และมีผลลดจำนวนจุลินทรีย์ก่อโรค และสารก่อพิษหรือก่อมะเร็งที่มันผลิตขึ้นมา เช่น แอมโมเนีย สกาทอล พีครีซอล อินดอล และฟีนอล
2) ช่วยเพิ่มมวลอุจจาระ ทำให้อุจจาระชุ่มน้ำ ขับถ่ายออกได้ง่ายขึ้น
3) ทำให้การเคลื่อนไหวและบีบตัวของลำไส้ดีขึ้น กากอาหารถูก
ขับเคลื่อนลงไปและขับถ่ายออกง่ายขึ้น มีกลิ่นเหม็นลดลง
4.) ป้องกันกระดูกพรุน โรคโลหิตจาง โดยช่วยเพิ่มการดูดกลับของแร่ธาตุสำคัญ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก
5) ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล โดยหลังจากถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้จะให้กรดไขมันสายสั้น ซึ่งจะช่วยยับยั้งการสร้างโคเลสเตอรอลที่ตับ
8) ช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาว ฟื้นระบบภูมิต้านทานในลำไส้ใหญ่
9) ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยยับยั้งการสร้างสารก่อมะเร็ง
10) ไม่ทำให้อ้วน เพราะไม่มีแคลอรี่


หมวดความรู้:Fructooligosaccharide
 
รวม 333  บทความ : ลง 19/8/2555 15:38:40: แก้ไข : 8/6/2020 8:02:43 PMแก้ไขบทความแก้ไข