VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: สาเหตุของภาวะขาดวิตามินดี

 

สาเหตุของภาวะขาดวิตามินดี

         ภาวะขาดวิตามินดีเกิดจากสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งทำให้การสังเคราะห์วิตามินดีที่ผิวหนังลดลงได้แก่ การได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ (เช่น ทารก การอยู่แต่ในร่ม การใช้ครีมกันแดดมากเกินไป การสวมเครื่องนุ่งห่มกันแสงแดดมากเกิน)การที่มีอายุสูง การที่มีโรคหรือความผิดปกติของทางเดินอาหารที่ทำให้การดูดซึมวิตามินดีบกพร่อง (เช่น กลุ่มอาการการดูดซึมไขมันบกพร่อง การที่ลำไส้อักเสบเรื้อรัง ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง การผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้ออกบางส่วน โรค whippleและ sprue เป็นต้น) กลุ่มอาการ nephortic ที่มีการสูญเสยโปรตีนออกทางปัสสาวะมากกว่า 4 กรัมต่อวัน ในการนี้ผู้ป่วยจะมีการสูญเสย vitamin D binding protein ร่วมด้วยซึ่งเป็นผลให้มีการสญเสียวิตามินดีออกจากร่างกายด้วยการได้รับยาซึ่งกระตุ้นให้มีการทำลายวิตามินดี (เช่น ยากันชัก phenytoin phenobarb1talเป็นต้น)  การมีโรคตับซึ่งการทำงานของตับลดลงโปมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งทำให้ไม่สามารถสังเคราะห์25 (OH)D ได้เพียงพอสาเหตุดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยมีระดับ 25(OH)D ในเลือดลดลง นอกจากนี้ภาวะขาดวิตามินดียังเกิดจากภาวะไตวายเรื้อรังโดยที่เมื่ออัตราการกรองผ่านไตลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 30 ไตจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้


หมวดความรู้:vitamind
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 11:54:13: แก้ไข : 7/12/2020 5:51:46 PMแก้ไขบทความแก้ไข